Menu Sluiten

ChatGPT

ChatGPT

chatgpt
ChatGPT logo, bron OpenAI.com

In de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI), ook wel Kunstmatige Intelligentie (KI), gaat het snel. Een nieuwe toepassing die openbaar beschikbaar is gemaakt, en tevens nog gratis te gebruiken is, is ChatGPT van OpenAI.

Via ChatGPT kun je vragen stellen over beschikbare informatie, zelfs maken van programmeertaal en alles wat je nog meer kunt bedenken. Het is een tool wat eigenlijk hetzelfde doet als professionelere tools voor automatische tekstverwerking, maar het lijkt wat praktischer toepasbaar, vraaggericht.

Het heeft een vereenvoudigde functie zoals ook wel te vinden in complete tools als Jasper.ai Wat echt een complete set heeft voor toepassingen voor AI content creatie.

Voorbeeld ChatGTP

Een leuk voorbeeld van de toepassing van ChatGPT is letterlijk de volgende tekst op deze pagina. We vroegen ChatGPT om (in het Nederlands) een toelichting te geven wat ChatGPT is, in vier hoofdstukken, dit is het resultaat:

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie (KI) model dat is getraind op chatgesprekken om te kunnen communiceren op een menselijke manier. Het is ontwikkeld door OpenAI, een onderzoeksorganisatie die zich richt op het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie.

Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT werkt door het analyseren van chatgesprekken en het maken van voorspellingen over wat iemand in een chatgesprek zal zeggen. Het model is getraind op een enorme hoeveelheid chatgesprekken, zodat het kan leren hoe mensen communiceren en hoe ze op elkaar reageren.

Wat kan ChatGPT?

ChatGPT is in staat om op een menselijke manier te communiceren en kan dus gebruikt worden in chatbots of andere communicatie-applicaties. Het kan ook worden gebruikt om tekst te genereren, bijvoorbeeld voor social media berichten of nieuwsberichten.

Toekomstperspectief van ChatGPT

Het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT heeft het potentieel om de manier waarop we communiceren en samenwerken te veranderen. In de toekomst zullen we waarschijnlijk steeds vaker te maken krijgen met chatbots en andere AI-systemen die ons helpen bij het communiceren met anderen. Het is belangrijk om te blijven nadenken over hoe we deze technologie op een verantwoorde manier kunnen gebruiken.

AI chat en tekst

Met de ontwikkeling van AI komen ook bestaande hulpmiddelen in een ander daglicht te staan. Denk bijvoorbeeld aan zoekmachine’s zoals Goolge, die naar antwoorden op je zoekvragen zoeken. Met een tool als ChatGPT krijg je inmmers direct antwoord en zelfs meer dan dat.

En wat te denken van de rol van websites (zoals deze). Is deze informatie nog nodig als achterliggende bron voor AI tools, of zijn ze straks overbodig?

En dan te bedenken dat als websites meer en meer gemaakt worden op basis van AI inhoud en gegenereerde teksten, voed het systeem dan straks niet vooral zich zelf. Het voorbeeld van de korte omschrijving van ChatGPT zelf, in het hoofdstuk hierboven, is daar een voorbeeld van.

AI content

Artikelen, informatie, content, ontstaat ergens, een creatie, in het verleden voornamelijk uit de geest van mensen. Met de komst van AI zijn er veel mogelijkheden, is informatie te combineren, zijn er wonderbaarlijke producties te maken.

Dit vraagt weer een nieuwe laag creativiteit van de mens. Hoe kunnen we deze techniek zo gebruiken dat er weer iets unieks kan ontstaan.

AI content is dan ook niet hetzelfde als mens gemaakte content. Echter ook daarvan kun je je afvragen hoe uniek iets werkelijk is. Inspiratie wordt vaak doorgegeven, stijlen, woorden, vormen, kleuren, worden vaak nagedaan, of net weer wat anders gemaakt.

Kijk naar de muziekindustrie, hoe vaak worden er samples gebruikt, rifjes nagedaan, melodie en woorden herhaald. Het zou ons in ieder geval niets verbazen als er binnen afzienbare tijd iets zal komen als een AI muziekmaker. Een tool waarbij je genre, stemgeluid, sfeer, tempo, etc. kunt invoeren en een AI maakt er een catchy nummer van voor je. O wacht… ook dat is er inmiddels al, kijk op onze pagina over AI Muziek.

chat gpt