Menu Sluiten

AI en werkgelegenheid

AI neemt werk uit handen

Met de komst van artificial intelligence veranderen taken en werkzaamheden. Daarmee veranderen de banen die we hebben. En hoewel er andere soorten werk voor in de plaats komt, is het goed om te weten of jou baan in gevaar komt. De meeste kinderen die nu op school zitten hebben straks werk wat nu nog uitgevonden moet worden.

Belangrijk om te weten is dat op dit moment vooral zwakke AI (narrow AI) wordt toegepast. De ontwikkelingen voor geavanceerdere AI, sterke AI (general AI) zijn wel in volle gang op dit moment.

Is mijn baan in gevaar

Vooraf gezegd, lijkt het er niet op dat AI zomaar elk werk kan overnemen. In veel gevallen wordt het werk vooral makkelijker gemaakt. AI zal als een toepassing worden gebruikt. Soms om de kwaliteit te verbeteren, soms om de tijd of mate van inzet die nodig is te verkorten. Als dit betekent dat er straks minder mensen nodig zijn voor sommige taken, dan zal de werkgelegenheid wel verschuiven. Het zijn dan in de eerste plaats vaak taken waarbij een AI één ding heel goed en beter kan, maar niet het hele werk.

werkenloos door ai?

De verwachting is dat simpele taken of werkzaamheden de komende 5 jaar geautomatiseerd zullen worden. Dit zijn bijvoorbeeld taken zoals administratie, rapportage, voedselverwerking, sortering, vraag- en antwoordprocessen. De wat ingewikkeldere taken, zoals onderzoek, marketing, nieuwsrapportage, kwaliteitscontroles vragen meer kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring kan AI de komende 10 jaar echter zeker eigen maken.

Als het gaat om werkzaamheden die heel moeilijk uit te voeren zijn en waar mensenwerk belangrijk is gaan vaak om onderdelen als empathie, moraal, leren en geven, gevoel en liefde. Heb je werk waarin het belangrijk is om mensen op hun gemak te stellen, of ‘manipulatie’ tot resultaten leidt of er motivatie moet worden opgebracht. Connectie, in goede en slechte tijden. Delen van vreugde of brengen van slecht nieuws. De verwachting is dat dit heel ingewikkeld wordt om door AI te laten doen.

Test AI risico voor je baan

Wil jij weten of je baan in gevaar is? Of wil je gewoon wat meer nadenken over AI in de toekomst? Volg dan komende stappenplan om je werk goed uit te schrijve, zodat je een beeld krijgt.

  • Schrijf de belangrijkste taken die jij in je baan hebt op. Zo enkelvoudig mogelijk.
  • Zet een kruisje achter de taken welke eenvoudig zijn en een AI makkelijk zou moeten kunnen doen.
  • Zet een cirkel achter taken die complex zijn, maar wel repetitief zijn, zonder al te veel creativiteit.
  • Zet een driehoek achter taken die veel creativiteit vragen, en persoonlijke inbreng.
  • Tot slot zet je een vierkant achter taken die veel van de menselijke kant vragen, zoals emoties, empathie, gevoel.

Je zult sommige taken met meerdere symbolen hebben gemarkeerd. Als het goed is zie je in één opslag de taken (met een kruisje) die snel kunnen worden overgenomen. En cirkels met taken die de komende 10 jaar mogelijk verdwijnen. Heb je veel kruisjes, dan is je huidige werk redelijk in gevaar. Maar dit betekent zeker niet dat jij onnodig wordt. Juist de meerwaarde van AI is dat zaken beter en sneller kunnen. De taken met een driehoek lijken in eerste instantie lastig te vervangen, maar er zijn tegenwoordig zoveel semi-creatieve AI dat ook dat begint te schuiven. Zijn de vierkantjes, emoties, menselijkheid, dan wel uniek. Ja, zonder meer, maar dat betekent niet dat dit ontrafeld kan worden en nagebootst kan worden. Zie hierover ook meer op onze pagina over Emoties en AI.

Kansen door komst AI

Wij zien eigenlijk alleen maar kansen door de komst van nieuwe technologie zoals artificial intelligence. Als mensheid gaan we door AI met grotere stappen vooruit. Nieuwe toepassingen zorgen ook voor nieuw werk. Vergelijkbaar met de komst van computers, waardoor vele nieuwe kansen en mogelijkheden zijn ontstaan.

Als individu kunnen we misschien wel meer loslaten dan ooit en nog meer concentreren op de dingen waar we talent voor hebben. Werk doen waar we goed in zijn en dat we echt leuk vinden om te doen. Voor jezelf en voor een ander.